• baner
  • GUBT yw'r prif wneuthurwr ôl-farchnad Tsieineaidd o wisgoedd mathru a darnau sbâr ac mae wedi bod yn darparu cynhyrchion a gwasanaethau o ansawdd uchel i'r diwydiant mwyngloddio a chwarela byd-eang.Mae GUBT yn cael ei ganmol am ei hygrededd, ei harbenigedd, ei gynhyrchion rhagorol, a'i gefnogaeth dechnegol.Mewn bron i 30 mlynedd, mae GUBT yn cadw'r un nod: i gwrdd â'r heriau o wella ansawdd rhannau gwisgo a chynhyrchu rhannau gwisgo arloesol gyda bywyd gwisgo rhagorol.Ein cenhadaeth yw darparu cynnyrch rhagorol i chi am brisiau cystadleuol i arbed costau cyffredinol i chi a gwella diogelwch ac allbwn eich peiriannau.Os oes angen atebion arnoch ar gyfer rhannau mathru, cysylltwch â ni ar unwaith.Rydym yn frwdfrydig ac yn effeithlon i'ch helpu.